System P-POZ

System sygnalizacji pożarowej Satel składa się z central sygnalizacji pożarowej CSP oraz z grupy urządzeń inicjujących (czujek dymu, ciepła, przycisków ROP), połączonych w jedną linię i podłączonych do centrali. W ofercie firmy Satel są cztery modele central CSP, różniące się od siebie liczbą stref, linii dozorowych, wyjść programowalnych oraz sposobem prezentowania informacji o stanie systemu. System sygnalizacji pożarowej można zastosować w małych hotelach, pensjonatach, przedszkolach, szkołach, muzeach, oddziałach banków.

System P-POZ

Aktywne filtry