Kontrola dostępu

Kontrola dostępu ACCO jest modularnym systemem kontroli dostępu a jego architektura bazuje na kontrolerach przejść, które mogą pracować samodzielnie lub tworzyć sieć. System ACCO może być zastosowany zarówno w pojedynczym przejściu jak i w bardziej rozległych instalacjach wymagających scentralizowanego zarządzania. Moduły kontroli dostępu ACCO można za pomocą magistrali RS-485 łączyć w sieć składającą się nawet z 255 takich kontrolerów. Za komunikację między nimi a komputerem odpowiada konwerter ACO-USB. Do programowania wykorzystuje się program ACCO-SOFT-LT.

ACCO NET to skalowalny system kontroli dostępu o rozproszonej strukturze. Głównymi elementami tego rozwiązania są: oprogramowanie serwera ACCO Server oraz centrale  ACCO-NT. Urządzeniami wykonawczymi są kontrolery przejść z serii ACCO-KP, do których podłączone są czytniki służące do identyfikacji użytkowników. Aplikacja ACCO Web umożliwia zarzadzanie systemem ACCO-NET z każdego miejsca na świecie. ACCO-NET umożliwia stworzenie systemu dla 65000 użytkowników.

Kontrola dostępu

Aktywne filtry