Powiadamianie

W zależności od dostępnej infrastruktury komunikacja może odbywać się różnymi kanałami. Moduły komunikacyjne mogą wysyłać i odbierać informacje za pośrednictwem sieci komórkowych 2G, 3G, 4G, sieci Ethernet oraz sieci telefonicznej PSTN. Moduły komunikacyjne możemy podzielić na wbudowane w centrale alarmową oraz autonomiczne. W tej kategorii będą zamieszczone moduły autonomiczne służące do powiadomienia o zdarzeniach występujących w systemie alarmowym. Moduły również umożliwiają zdalne sterowanie urządzeniami podłączonymi do ich wyjść. Zdalne sterowanie może być realizowane za pomocą dedykowanej aplikacji np. GX Control, wiadomości SMS, usługi CLIP, sygnałów DTMF, programu konfiguracyjnego, IoT Internet Rzeczy. Mogą również symulować analogową linię telefoniczną (GSM-X LTE).

Powiadamianie i komunikacja

Aktywne filtry