Alarmy Satel

Centrale alarmowe Satel to zaawansowane centrale oferujące oprócz funkcji alarmowych, również możliwość sterowania systemami automatyki domowej oraz kontroli dostępu. Dzięki szerokiej gamie modułów rozszerzeń ich możliwości mogą być dostosowane do bieżących potrzeb użytkownika. Dużym atutem central Satel są ich możliwości komunikacyjne bowiem współpracują one z dodatkowymi modułami GSM oraz TCP/IP. W ofercie firmy Satel są centrale alarmowe z serii Integra, Versa oraz najnowsza centrala alarmowa Perfecta. Najpopularniejszą centralą alarmową do średnich i małych obiektów jest centrala Perfecta 32 LTE ze względu na wbudowany telefon komórkowy nowszej generacji obsługujący transmisje danych w technologii LTE/HSPA+/EDGE/GPRS - w zależności od możliwości sieci komórkowej.

Alarmy Satel

Podkategorie

 • Centrale Integra

  Zaawansowane centrale alarmowe do średnich i dużych obiektów oferują oprócz funkcji alarmowych, również możliwość realizowania systemów automatyki domowej oraz kontroli dostępu. Dzięki szerokiej gamie modułów rozszerzeń, ich możliwości mogą być dostosowane do bieżących potrzeb użytkownika. Dużym atutem central Integra są ich możliwości komunikacyjne w połączeniu z dodatkowymi modułami  GSM oraz TCP/IP.

 • Centrale Versa

  Centrale alarmowe Versa przeznaczone do ochrony małych i średniej wielkości obiektów, oferują wszechstronną funkcjonalność w dziedzinie zabezpieczeń. Wyróżniają się one spośród konkurencji możliwościami rozbudowy przewodowej i bezprzewodowej. Współpracują z kontrolerami systemów bezprzewodowych Abax 2 i Abax oraz zaawansowanymi funkcjami komunikacyjnymi dostępnymi dzięki dedykowanym komunikatorom GSM/GPRS oraz TCP/IP.

 • Centrale Perfecta

  Centrale alarmowe z serii Perfecta przeznaczone są do zabezpieczania małych i średnich obiektów, jak mieszkania, domy jednorodzinne, biura, firmy. Zapewniają ochronę zgodną z wymaganiami Grade 2 EN 50131. Centrale cechuje prosta konfiguracja oraz łatwa obsługa z użyciem manipulatorów przewodowych lub bezprzewodowych w zależności od wersji centrali. Funkcjami systemu alarmowego można również sterować zdalnie przy użyciu aplikacji mobilnej Perfecta Control oraz pilotów działających w paśmie częstotliwości 433 MHz (po dołączeniu modułu INT-RX-S). Centrala Perfecta ma wbudowany moduł gsm/gprs co umożliwia monitoring systemu alarmowego lub powiadomienie sms lub push o alarmie. 

 • Czujki Satel

  Czujki to istotny element systemu alarmowego. Ich zadaniem jest wykrycie intruza w chronionym obiekcie oraz powiadomienie o tym centrali alarmowej. Czujki mogą wykrywać ruch, dźwięk (np. zbicia szyby), a także wstrząsy (siłowe forsowanie drzwi) lub zmianę położenia obiektu, pożar, wyciek wody, zmiany temperatury, pojawienie się niebezpiecznych gazów.

 • Sygnalizatory

  Sygnalizatory alarmu możemy podzielić na zewnętrzne oraz wewnętrzne. Sygnalizatory służą do powiadamiania o zdarzeniach wykrytych przez system alarmowy. Różnią się designem i wielkością oraz rodzajem zastosowanych przetworników. Do sygnalizacji akustycznej stosuje się przetworniki piezoakustyczne lub dynamiczne. Do sygnalizacji optycznej diody LED. Sygnalizatory wykonane są z poliwęglanu. Korzystają z zasilania 12V DC podanego przez centralę alarmową lub mają własne zapasowe źródło zasilania w postaci akumulatora lub baterii. Własne źródło zasilania zabezpiecza sygnalizator od odcięcia od systemu alarmowego. Rozwiązanie takie należy stosować gdy sygnalizator jest zawieszony nisko a dostęp do jego okablowania nie jest utrudniony.

 • Sterowniki

  Sterowniki radiowe oferują możliwość zdalnego sterowania różnymi urządzeniami za pomocą pilota. Można je wykorzystać w systemach alarmowych, instalacjach automatyki budynkowej lub do pracy autonomicznej. Przykładowe zastosowania: uzbrajanie / rozbrajanie alarmu, kasowanie alarmu, rozpoczęcie czasu na wyjście, wzywanie pomocy, otwieranie furtki. Sterownik radiowe Satel oferowane są z jednym, dwoma lub czterema wyjściami przekaźnikowymi. Z każdym sterownikiem z serii RK może współpracować 1024 pilotów. Do konfigurowania sterowników służy program RK Soft.

 • Centrala Micra

  Moduł alarmowy Micra przeznaczony jest do zabezpieczenia małych obiektów takich jak małe sklepy, biura, kioski, budki, domy letniskowe, magazyny, garaże. Jest również idealnym rozwiązaniem do zabezpieczenia placów budowy. Moduł Micra obsługuje zarówno czujki przewodowe jaki dedykowane czujki bezprzewodowe z linii produktowej Micra. Czujki bezprzewodowe pracują na częstotliwości 433 Mhz i mają komunikację z centralą jednokierunkową. Centralę można obsługiwać z bezprzewodowej klawiatury, pilotów, telefonu (aplikacja Micra Control)

 • System Abax 2

  System bezprzewodowy Abax 2 współpracuje z centralami Integra Plus, Integra, Versa oraz Perfecta 64M. Kontroler ACU-220 systemu ABAX 2 może pracować autonomicznie. Daje to możliwość współpracy z każdą centralą alarmową przewodową oraz automatyką domową. Abax 2 pracuje na częstotliwości 868 MHz, oferuje dwukierunkową łączność radiową oraz szyfrowanie AES. Zasięgi czujek systemu ABAX 2 w terenie otwartym wynoszą do 2000 m, pilotów do 1200m a manipulatorów do 800m.  W systemie Abax 2 czas pracy urządzeń bateryjnych został wydłużony, w niektórych detektorach nawet do 8 Lat. Urządzenia systemu Abax 2 są kompatybilne z urządzeniami starszego systemu ABAX z tym, że mają mniejsze zasięgi.

 • Obudowy Satel

  Obudowy OPU-3 P i OMI-4 przeznaczone są do zaawansowanych systemów INTEGRA i INTEGRA Plus. Zostały zaprojektowane tak, by w ich wnętrzu można było zamontować jak najwięcej urządzeń dodatkowej, zapewniając jednocześnie ułatwiony dostęp do poszczególnych elementów w czasie konserwacji. Zapewniają też szereg ułatwień w organizacji okablowania. Do mniejszych systemów przeznaczona jest obudowa OPU-4 P i OMI-3. Obudowa OPU-4 występuje w dwóch wariantach OPU-4P do montażu powierzchniowego i OPU-4PW do mocowania w tynku. Oprócz centrali, w obudowach tych instalować można dodatkowe moduły rozszerzające i akcesoria (np. anteny) w przeznaczonych do tego celu gniazdach. Obudowy te posiadają specjalne uchwyty do upięcia kabli, co ułatwia estetyczne wykonanie instalacji alarmowej.

 • Zasilacze

  Firma Satel oferuje zasilacze buforowe np. APS-412, do których można podłączyć akumulator 12V jako zasilanie rezerwowe oraz zasilacze dopuszkowe APS-055. ( mieszczące się w puszce elektrycznej ). Najczęściej kupowanym zasilaczem jest APS-412 ponieważ jego budowa umożliwia łatwy montaż w obudowach Satel OPU-4P, OPU-4PW, OPU-3P. Dodatkowo zasilacz posiada dedykowane złącze do zasilania nowych modułów firmy Satel np. INT-E.

 • Powiadamianie

  W zależności od dostępnej infrastruktury komunikacja może odbywać się różnymi kanałami. Moduły komunikacyjne mogą wysyłać i odbierać informacje za pośrednictwem sieci komórkowych 2G, 3G, 4G, sieci Ethernet oraz sieci telefonicznej PSTN. Moduły komunikacyjne możemy podzielić na wbudowane w centrale alarmową oraz autonomiczne. W tej kategorii będą zamieszczone moduły autonomiczne służące do powiadomienia o zdarzeniach występujących w systemie alarmowym. Moduły również umożliwiają zdalne sterowanie urządzeniami podłączonymi do ich wyjść. Zdalne sterowanie może być realizowane za pomocą dedykowanej aplikacji np. GX Control, wiadomości SMS, usługi CLIP, sygnałów DTMF, programu konfiguracyjnego, IoT Internet Rzeczy. Mogą również symulować analogową linię telefoniczną (GSM-X LTE).

 • Kontrola dostępu

  Kontrola dostępu ACCO jest modularnym systemem kontroli dostępu a jego architektura bazuje na kontrolerach przejść, które mogą pracować samodzielnie lub tworzyć sieć. System ACCO może być zastosowany zarówno w pojedynczym przejściu jak i w bardziej rozległych instalacjach wymagających scentralizowanego zarządzania. Moduły kontroli dostępu ACCO można za pomocą magistrali RS-485 łączyć w sieć składającą się nawet z 255 takich kontrolerów. Za komunikację między nimi a komputerem odpowiada konwerter ACO-USB. Do programowania wykorzystuje się program ACCO-SOFT-LT.

  ACCO NET to skalowalny system kontroli dostępu o rozproszonej strukturze. Głównymi elementami tego rozwiązania są: oprogramowanie serwera ACCO Server oraz centrale  ACCO-NT. Urządzeniami wykonawczymi są kontrolery przejść z serii ACCO-KP, do których podłączone są czytniki służące do identyfikacji użytkowników. Aplikacja ACCO Web umożliwia zarzadzanie systemem ACCO-NET z każdego miejsca na świecie. ACCO-NET umożliwia stworzenie systemu dla 65000 użytkowników.

 • Automatyka KNX

  System KNX to światowy standard sterowania inteligentnym budynkiem. KNX integruje systemy bezpieczeństwa, zarządzania energią, ogrzewania, klimatyzacji, wentylacji, oświetlenia, sterowania żaluzjami, multimedialne. Korzysta z różnych scen i scenariuszy łącząc działanie różnych elementów systemu. Zapewnia użytkownikowi wygodne zarządzanie inteligentnym budynkiem lokalne i zdalne.

 • Akcesoria

  Akcesoria Satel

 • System P-POZ

  System sygnalizacji pożarowej Satel składa się z central sygnalizacji pożarowej CSP oraz z grupy urządzeń inicjujących (czujek dymu, ciepła, przycisków ROP), połączonych w jedną linię i podłączonych do centrali. W ofercie firmy Satel są cztery modele central CSP, różniące się od siebie liczbą stref, linii dozorowych, wyjść programowalnych oraz sposobem prezentowania informacji o stanie systemu. System sygnalizacji pożarowej można zastosować w małych hotelach, pensjonatach, przedszkolach, szkołach, muzeach, oddziałach banków.

Aktywne filtry